21 april 2024

Huisregels en algemene informatie

hondensport winterswijk

Download actuele PDF versie huisregels hier

 1. Huisregels 

1.1. De huisregels zijn bindend en worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

1.2. Voortvloeiend uit de doelstelling van de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden (verder VDH genoemd) richt kringgroep De Grensstreek zich op het in stand houden en verbeteren van het ras “De Duitse Herdershond”. (Art.2 lid 1. Statuten VDH). Om dit doel te bereiken, richt de kringgroep zich met name op de Duitse Herder als gebruikshond, zoals beschreven in Art.2 lid 2. Dit wordt in de praktijk gebracht door training van IGP, speurhond en reddingshond.

1.3. Ook is er aandacht voor de liefhebber van de Duitse Herder in de vorm van diverse activiteiten, zoals gehoorzaamheid, behendigheid, detectie enz. Ook de kynologie heeft de aandacht. Er wordt voor een clubmatch of aankeuring getraind als daar leden met hun hond aan willen deelnemen.

1.4. Om de kennis en ervaring binnen de africhting te bevorderen worden ook andere werkhondenrassen en kruisingen hiervan toegelaten, omdat dit de kennis binnen het werken met de Duitse Herder in de breedste zin verruimt. Tevens wordt hiermee het voortbestaan van de kringgroep gegarandeerd.

1.5. Om lid te worden van VDH Kringgroep De Grensstreek heeft het bestuur de volgende procedure (Statuten Kringgroep de Grensstreek Art. 5 lid 1) vastgesteld. 1.6. Vanaf de datum van publicatie op het bord in de kantine, waarop kringgroep leden bezwaar kunnen maken tegen lidmaatschap van betreffende persoon, gaat een periode van zes maanden in als aspirant-lid. Na deze 6 maanden kan iemand lid worden. Ditzelfde geldt voor huisgenoot-leden en jeugdleden.

1.7. Indien bezwaren worden gemaakt, dan is in de Statuten (Art.5.1) van de Kringgroep beschreven, welke procedure gevolgd hoort te worden. 1.8. Ieder lid wordt geacht van de huisregels op de hoogte te zijn en deze na te leven.

 1. Administratie en Contributie 

2.1. De contributie wordt vastgesteld in de ledenvergadering. Leden die per kwartaal wensen te betalen, dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de penningmeester. 2.2. Aan het begin van het kalenderjaar ontvangen de leden van de penningmeester per mail een factuur met het te betalen bedrag. Bij beëindigen van lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand. Het lopende kalenderjaar moet wel betaald worden.

2.3. Contributie per jaar van VDH Kringgroep de Grensstreek:

Hoofdleden: € 125,00

Huisgenoot leden: € 80,00 (meerdere personen op hetzelfde adres) Jeugdleden: € 45,00 (tot 18 jaar)

Aspirant-leden: € 17,50 per maand

Cursisten: : € 17,50 per maand

2.4. De contributie is exclusief de contributie van de overkoepelende VDH. De kosten van het lidmaatschap van de overkoepelende VDH bedragen € 54,50 voor hoofdleden.

2.5. Het lidmaatschap van de VDH kringgroep de Grensstreek en van de overkoepelende VDH heeft u nodig om aan algemene en bijzondere ledenvergaderingen te kunnen deelnemen.

2.6. Bij deelname aan examens moeten de geleider en de eigenaar van de deelnemende hond lid zijn van een door de FCI / Raad van Beheer erkende werkhondenvereniging

2.7. Bij deelname aan examens door stamboomloze honden, wordt door de VDH een boete in rekening gebracht bij de kringgroep. Deze boete wordt doorberekend aan de examenkandidaat.

 1. Gezondheid en loopsheid 

3.1. Er wordt van u verwacht dat u niet met een zieke hond naar het oefenterrein komt. Loopse honden mogen wel trainen, maar niet in de week voor het examen. Ook bent u verplicht om met een compleet geënte hond te komen.

3.2. Het bestuur en de instructeurs houden zich het recht voor om geleiders van honden, waarvan blijkt dat deze tijdens de trainingen zichtbare beperkingen vertonen zoals slecht zitten/liggen/lopen of zichtbaar pijn hebben, van de training uit te sluiten en te adviseren onderzoek te laten doen bij de dierenarts.

 1. Privacybeleid 

4.1. Het privacybeleid dat door de VDH Kringgroep “De Grensstreek” wordt gehanteerd, kunt u vinden op de website van de kringgroep: www.vdh-degrensstreek.nl

 1. Verzekering 

5.1. Het bestuur neemt geen enkele verantwoording voor schade aangericht door u of uw hond. U dient hiervoor WA-verzekerd te zijn.

 1. Regels betreffende trainingen 

6.1. Het is niet toegestaan om met honden in de kantine of op het terras te komen, met uitzondering van detectie training. Voor pups en oudere honden, die dit nodig hebben kan op advies van de instructeur een uitzondering worden gemaakt.

6.2. Bij verhindering van training graag afmelden in de desbetreffende app. 6.3. De instructeur bepaalt wat er tijdens de trainingen geoefend wordt. 6.4. Het is niet toegestaan om door de week de speurvelden van de club te

gebruiken! Indien je in het weekend individueel gaat speuren, en niet op de door de commissaris africhting aangegeven tijd en aangewezen speurvelden, meldt dit dan aan de commissaris africhting of in de Grensstreek-app

6.5. Het is niet toegestaan om met wettelijk verboden hulpmiddelen te trainen. 6.6. Voor diegenen die nog met de hond aan het trainen zijn of willen gaan trainen is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen.

6.7. Van ieder lid wordt verwacht dat het terrein schoon achterlaten wordt. 6.8. Trainingen bij andere kringgroepen gebeuren in overleg met je instructeur en de commissaris africhting.

6.9. Deelname aan examens buiten “de Grensstreek” altijd doorgeven aan de commissaris africhting.

 1. Activiteiten 

7.1. Jaarlijks organiseert de Grensstreek één of twee keer een doe dag. Tijdens deze dag worden er karweitjes en/of klusjes gedaan. Wij verwachten van de leden dat zij zich hiervoor aanmelden of afmelden.

7.2. Tradities binnen de club zijn de Nieuwjaarsborrel, eitje tikken met Pasen en de jaarlijkse BBQ in de zomer.

7.3. Entingen: De vereniging biedt de mogelijkheid om (in het najaar) tegen kostprijs te enten (cocktail en rabiës). Tevens is er dan de mogelijkheid om ontwormingstabletten te kopen. Dit wordt uiteraard gedaan door een dierenarts met assistente.

7.4. Voor meer informatie en activiteiten betreffende onze vereniging, oefentijden, de VDH en de hondensport kunt u terecht op onze website

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter:  Henk Smalbraak
 • Penningmeester:   Petra Leeflang
 • Secretariaat: Hans Scheffers
 • Commissaris africhting:   Wilfred Pampiermole
 • Bestuurslid: Anka Fischer

Adres:
V.D.H. Kringgroep “de Grensstreek”
Veenhuisweg 4
7119 AS Winterswijk

KVK-nummer: 40102548

Privacyverklaring

De Grensstreek op Facebook

De Grensstreek op Instagram