20 juli 2024

Privacyverklaring

Privacyverklaring VDH De Grensstreek

Laatst bijgewerkt: 6-10-2023

VDH De Grensstreek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handelt daarom in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

Vereniging VDH De Grensstreek
Veenhuisweg 4
7119 AS Winterswijk Corle

2. Doeleinden van gegevensverwerking

VDH De Grensstreek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het beheren van ledenadministratie.
– Het versturen van relevante informatie en nieuwsbrieven.
– Het organiseren van evenementen en activiteiten.
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Welke gegevens worden verwerkt

VDH De Grensstreek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam en adresgegevens.
– Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
– Geboortedatum.
– Lidmaatschapsinformatie.
– Foto’s en video’s genomen tijdens evenementen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

VDH De Grensstreek deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verenigingsactiviteiten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

VDH De Grensstreek neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.

8. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

secretaresse -(@)- vdh-degrensstreek.nl of via ons contact formulier