23 juni 2024

Minister Adema stelt maatregelen voor ter vermindering van bijtincidenten met honden.

Minister Adema van LNV heeft onlangs een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het aantal bijtincidenten met honden te verminderen. Als Raad van Beheer zijn we overwegend positief over de voorgestelde maatregelen. We hebben intensief overleg gehad met het ministerie over het dossier bijtincidenten in de afgelopen periode, en het is bemoedigend om te zien dat enkele van onze voorstellen zijn opgenomen in de voorgestelde maatregelen vanuit LNV.

Bijtincidenten vormen een complex probleem, zoals blijkt uit verschillende onderzoeken in opdracht van het departement van Minister Adema. Adema benadrukt dat gevaarlijk gedrag door verschillende factoren ontstaat en dat geen enkele hond agressief wordt geboren. Eigenaar-gerelateerde factoren worden beschouwd als de grootste risicofactor, volgens het onderzoek ‘The Safe Dog Project’, waarin de eigenaar, situatie, hond, slachtoffer, omgeving en wet- en regelgeving als belangrijkste factoren worden genoemd.

Drie voorgestelde maatregelen van Minister Adema willen we kort belichten:

1) Verbod op hoog-risicohonden zonder stamboom
Het is een misvatting dat honden van een bepaald ras van nature agressief zijn. Om ongewenst gedrag te voorkomen, benadrukt Minister Adema de noodzaak van zorgvuldige selectie van ouderdieren, goede socialisatie en een goede match tussen de hond en de eigenaar. Het fokken en houden van honden met bepaalde kenmerken wordt verboden, tenzij ze een FCI-stamboom hebben. Voor honden met een stamboom houdt de Raad van Beheer toezicht op verantwoorde fokpraktijken, socialisatie en de match met de eigenaar.

2) Vergroten van kennis bij eigenaren, met verplichte cursus
Onvoldoende kennis bij eigenaren is een belangrijke factor bij bijtincidenten. Minister Adema stelt voor om aspecten van verantwoord houderschap op te nemen in een verplichte (online) theoriecursus. Deze cursus kan dienen als bewijs van geschiktheid voor het houden van een hond en mogelijk bijdragen aan het verminderen van impulsaankopen.

3) Instellen van een landelijk meldpunt en volledigere registratie
Minister Adema wil een landelijk meldpunt oprichten waar gevaarlijk gedrag gemeld kan worden. Verschillende professionals en burgers kunnen signalen delen, wat leidt tot een volledigere registratie van incidenten en risicovol gedrag van honden.

Wat betreft de toekomst blijven we de ontwikkelingen nauwlettend volgen en blijven we in contact met de politiek om hen indien nodig van juiste informatie te voorzien, alles in het belang van onze rashonden!

Het voorstel van de minister kunt u hier lezen

Kamerbrief over maatregelen tegen bijtincidenten door honden | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl