De training van honden voor IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) kan door toepassen van moderne leermethoden ook in de afdeling C, het pakwerk, sterk worden verbeterd. Was in vroegere trainingen van pakwerk het provoceren van de hond tot bijten het belangrijkst, de moderne manier van opleiding in pakwerk richt zich nu allereerst op training van de zelfbeheersing van de hond door middel van positieve versterking.

Vorige maand lieten we u zien hoe u de oefening ‘revieren’ met behulp van positieve versterking kunt aanleren. Deze maand leest u het vervolg hierop namelijk de oefeningen ‘aanblaffen en bewaken’, ‘aan de voet roepen’ en ‘volgen vanaf het verstek naar de gemarkeerde plek waar de hond moet liggen voor de oefening vluchtverhindering’, die we eveneens zonder de hulp van een pakwerker kunnen aanleren.

BEWAKEN
Wat we verlangen van de hond in het verstek is dat hij actief en aandachtig de pakwerker bewaakt en aanhoudend blaft. U kunt dit trainen door de hond thuis alvast te leren voor een beloning te blaffen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het blaffen voor zijn voerbak met zijn dagelijkse portie eten voordat hij kan eten. U leert de hond om dicht bij uw hand met de voerbak te gaan zitten, en hij zal deze voerbak aandachtig in de gaten houden, dus het begin van het bewaken.

BLAFFEN VOOR VOER

BLAFFEN VOOR VOER

Veelal zal een hond al uit zichzelf beginnen met blaffen als hij de voerbak in uw hand ziet en u kunt dit aanvankelijk direct belonen door hem wat van zijn voer te geven. Dan houdt u de voerbak weer omhoog en zodra hij zit en een paar keer blaft mag hij weer eten. Dit kunt u enige malen herhalen en er dan een commando voor het blaffen aan toevoegen. U leert uw hond daarna op commando wat langer te blaffen, tot hij het commando krijgt om stil te zijn. Zodra de hond stopt met blaffen mag hij pas weer wat voer uit zijn bak eten, en u kunt ook deze oefening enkele malen herhalen tot zijn voerbak leeg is. Dit ook weer stoppen met blaffen is van belang als u later uw hond vanuit de oefening ‘aanblaffen en bewaken’ aan de voet moet roepen.

BLAFFEN VOOR DE BAL
Als de beloning om de hond het ‘aanblaffen en bewaken’ te leren een bal is, kunt u dit op dezelfde manier thuis al trainen. De hond is gek op zijn bal en u houdt de bal nu voor zijn neus zonder dat hij die bal kan pakken. Ook hier zal de hond vaak al uit zichzelf beginnen te blaffen om u te verleiden hem zijn bal te geven.

Verlang ook nu weer dat de hond gaat zitten en laat hem enkele malen blaffen voor hij de bal krijgt en er even mee mag spelen. Het vervolg van de oefening is weer het toevoegen van een commando tot blaffen, en later leert u hem ook na zo’n tien tot twintig seconden blaffen stil te zijn. Onmiddellijk na het stoppen met blaffen geeft u hem de bal.

CONCEPT TRAINING
Aangezien een hond ook erg snel leert van een bepaald algemeen beeld, de zogenaamde concept training, is het heel belangrijk dat een geleider altijd dezelfde opvallende positie tijdens deze training met de voerbak of de bal heeft. Bijvoorbeeld correct rechtop staan en met uw gezicht naar voren kijkend. Dus niet kijken naar de hond, om hem op die wijze niet te beïnvloeden.

IN HET VERSTEK
U kunt nu het ‘aanblaffen en bewaken’ in het verstek trainen door de op afstand bedienbare balmachine weer bovenin het verstek te hangen. Voor de beloning met voer kunt u de op afstand bedienbare beloningsautomaat op een tafeltje van zo’n 30 tot 40 cm hoog in het verstek zetten. Beide plaatst u dus precies zoals u dat met het aanleren van het revieren in de vorige aflevering heeft gedaan. U stuurt nu de hond vanaf het midden van het veld met het commando ‘revier’ naar het verstek. Zodra de hond daar is en verwacht daar zijn beloning te vinden, kunt u wachten tot de hond uit zichzelf blaft, of u geeft hem het commando tot blaffen. Na ongeveer twintig seconden blaffen krijgt hij dan de beloning. In latere training moet de hond eerst blaffen en dan stil zijn op commando, waarna hij de beloning uit de balmachine of voederautomaat krijgt.

AAN DE VOET ROEPEN
Net als het ‘aanblaffen en bewaken’ kunt u ook het aan de voet roepen zonder pakwerker oefenen door de hond eerst in het verstek te laten blaffen op de balmachine of voederautomaat. Neem dan naast de blaffende hond de basispositie in en voor het commando tot stil zijn gebruikt u het commando ‘voet’ en dan het woord dat u daar eerder voor gebruikte, bijvoorbeeld ‘stil’. Dus eerst het woord ‘voet’ direct gevolgd door ‘stil’.

De hond moet nu stil zijn, zit correct in de basispositie en na uw commando ‘vrij’, ‘ja’ of ‘oké’ krijgt de hond zijn beloning uit de machine. Gaat dit goed, dan wordt het tijd dat u niet meer direct correct naast de hond gaat staan, maar eerst één stap, en later twee stappen, naar achteren. U roept de hond vervolgens met ‘voet’ correct in de basispositie. De hond krijgt nu geen beloning uit de machine, maar u geeft uw hond het commando ‘vrij’, ‘ja’ of ‘oké’ en direct dezelfde soort bal als in de balmachine, of uit uw hand de voerbeloning. Vanuit deze twee stappen achterwaarts gaat u langzaam naar de ‘vijf passen’ zoals in het IGP reglement is voorgeschreven.

VLUCHTVERHINDERING
We zullen eerst deze oefening even beschrijven zoals het IGP-reglement dat verlangt. Aan het einde van de oefening ‘stellen en aanblaffen’, als de hond vijf passen van de pakwerker verwijderd is, roept de geleider de pakwerker uit het verstek en die loopt dan in normale pas naar een gemarkeerd punt op het veld voor de oefening ‘vluchtverhindering’. De hond moet hierbij rustig, recht en opmerkzaam in de basispositie blijven zitten.

Op aanwijzing van de keurmeester loopt vervolgens de geleider met zijn vrij volgende hond naar een eveneens gemarkeerd punt waar hij de hond moet afleggen. Tijdens dit volgen moet de hond opgewekt, attent, snel en geconcentreerd naast de knie van de geleider lopen. Voorafgaand aan het commando ‘af’ moet de hond uit zichzelf in de basispositie gaan zitten, en hij moet dan het commando om te gaan liggen direct en snel opvolgen. Vanuit de liggende positie moet de hond rustig, zelfverzekerd en attent op de pakwerker blijven letten. De geleider loopt daarna terug naar het verstek en mag zijn hond en pakwerker van daar in de gaten houden.

BALKANON

balkanon

Voor de oefening ‘vluchtverhindering’
laten we de hond op ongeveer vijf
stappen van het op afstand
bedienbare balkanon liggen.

Aangezien dit alles een gehoorzaamheidsoefening is, kan dit ook al door de geleider worden getraind zonder een pakwerker. Het is bij deze oefening belangrijk om voor de hond een aantrekkelijk punt te hebben waar hij alert op kan zijn, en waarmee er dus de nodige afleiding tijdens deze oefening is. Hier kunt u de voederautomaat gebruiken voor de honden die met voer worden beloond. Voor honden die gek zijn op een bal kunt u een op afstand bedienbaar balkanon, zoals de ‘Smartfetch Up‘, gebruiken die een tennisbal in een hoge boog van het apparaat weggooit. U kunt ook een op afstand bedienbare ‘GoDogGo Fetch Machine‘ gebruiken. Zelfs de ‘Nerf Dog Stomp Launcher’ is bruikbaar, maar daarvoor heeft u een helper nodig om die te met de voet te bedienen.

Een goedkopere methode is dan een grotere (voet)bal, waar de hond gek is, te gebruiken. Belangrijk is dat de bal over dezelfde afstand en in dezelfde richting wordt gelanceerd als de pakwerker later probeert te ontsnappen. Voor alle apparaten, en de bal, geldt dat ze op zo’n vijf stappen van de plek liggen waar de hond wordt afgelegd. Oefen nu met die afleiding op het veld het volgen vanaf het verstek naar de gemarkeerde plek waar de hond moet liggen voor de ‘vluchtverhindering‘. U loopt dan terug naar het verstek. Als uw hond goed gericht is op het balkanon of de voetbal geeft u het commando ‘stellen‘ en mag de hond direct zijn beloning pakken. Bij het gebruik van de voetbal kan iemand gelijk met uw commando ‘stellen’ de bal wegschoppen, zodat de hond die kan pakken.

Tekst: Resi Gerritsen en Ruud Haak

Volgende maand: Ook de oefeningen ‘rug- en zijtransport’ kunnen we de hond leren zonder de hulp van een pakwerker.