omgang hitte hondenZonnesteek, hitteberoerte, bevangen door de warmte, het zijn verschillende namen voor hetzelfde fenomeen: ziek door de blootstelling aan hitte. Het is al eeuwen bekend, maar hoe het precies werkt was lang niet duidelijk. Dit probleem geldt overigens niet alleen voor mensen, het is ook bij dieren van belang. want in het steeds warmer wordende klimaat is het belangrijk te weten hoe je omgaat met dergelijke dingen. Las je een evenement af boven een bepaalde temperatuur? En wat zijn de risico’s eigenlijk? lees verder  icon-external-link