VDH De Grensstreek is in oktober 1969 opgericht en vanaf 1 januari 1970 zijn wij officieel aangesloten bij de VDH.

Eerst werden de trainingen gehouden op de Haart, na 2 jaar kwamen we in Miste terecht waar wij een weiland van de familie Wikkerink huurden. 1977 bouwden we er een clubgebouw bij.

1992 moesten we daar vertrekken en hebben wij 1,5 jaar in Lichtenvoorde geoefend.

We hebben in ons bestaan al 9 maal een Provinciaal Africhtings Kampioenschap georganiseerd (1972, 1979, 1986, 1990, 1995, 2000, 2006, 2010 en2015)

Ook een jongehondendag (1978) en drie clubmatches ( 1997, 1998, 1999) staan op de lijst. In 2001 en 2003 hebben we het Nederlands Individueel Africhtingskampioenschap mogen organiseren op het sportcomplex van SV Longa’30 in Lichtenvoorde.

Vaste rituelen binnen de club zijn:

De eerste zaterdag in Januari drinken we samen een borrel op de jaarwisseling.

Meestal zaterdag voor Pasen met z’n allen eieren eten.

De laatste zaterdag van de bouwvak is er een feestavond voor de leden en hun gezin.

Eind 1993 hebben we, na veel rondkijken, ons huidige oefenveld kunnen kopen en ook mochten we er een clubgebouw en verlichting plaatsen. We zijn met het hele complex dan ook zeer content.

Uit de oude doos

Officieel bestaat kringgroep “de Grensstreek” sinds 1 januari 1970. Toen is het officieel erkent door de VDH. “de Grensstreek bestond al wel eerder alleen was dit nog niet officieel omdat toen nog niet aan de officiële 15 betalende leden werd voldaan, Er waren er wel 18 maar 4 ervan hebben de contributie niet betaald en tellen dus niet mee als lid, en zo kom je er dus 1 te kort om te kunnen starten. En dit is een eerste vereiste om de erkenning van een kringgroep te krijgen. De eerste aanvraag werd volgens de papieren in oktober 1969 ingediend, maar dus afgewezen.

In januari voldeed “de Grensstreek” aan de eisen om een kringgroep te mogen worden en toen was het dus een feit! Kringgroep “de Grensstreek” is opgericht met 25 leden.

In het eerste begin werd er getraind in Miste. 6 jaar verder werd daar een mooi clubhuis neergezet die de club van de gemeente over kon nemen. Het was een oud houten barak.

De club had op dit moment ongeveer 80 leden. Het was nog een heel werk om het af te breken en weer op te zetten op het trainingsveld in Miste. Hier zijn heel wat vrije uurtjes van de leden in gaan zitten.

Op 7 mei 1970 is de kantine officieel in gebruik genomen.

In maart 1992 zijn de leden begonnen met het opruimen van het oefenterrein in Miste. De vereniging heeft toen nog 1,5 jaar in Lichtenvoorde getraind en is toen verhuisd naar het huidige trainingsveld in Corle aan de Veenhuisweg. Dit is eind 1993 aangekocht. De leden konden toen obligaties kopen voor 25 gulden , die ze later weer terug kregen van de vereniging. Van dit geld kon de vereniging het huidige trainingsveld aankopen. Hier mochten we ook een clubhuis en lichtmasten plaatsen.

Zomaar wat stukken uit de statuten:

30-09-1969: De naam welke onze kringgroep moet krijgen werd vastgesteld op “de Grensstreek” De contributie werd bepaald op FL. 2,50 (€ 1,13) per lid per maand over te dragen aan de penningmeester voor het einde van iedere maand. Ieder nieuw lid moet een entreegeld van FL 5,00 (€2,27) gaan betalen.

Oefenterrein werd in principe gevonden door Dhr. Vreeman bij Mensink te Miste. Toestemming tot het gebruik van dit terrein zou hij zo spoedig mogelijk aanvragen.

17-07-1970 Clubhuis: Dit punt wordt voorlopig op de lange baan geschoven, daar de financiën ontbreken. De leden wordt wel verzocht naar iets geschiktst uit te blijven kijken.

Terreinverbetering: afgesproken wordt het oefenterrein af te bakenen met gaas, allereerst langs de verharde weg. Eenieder die zich hiervoor kan vrijmaken wordt verzocht zaterdagsmorgens te helpen.

Besloten wordt niet raszuivere Duitse Herders te weren.

Er werd besloten een tweede oefenavond in te lassen en wel de dinsdagavond vanaf 19:30 uur.

28-11-1970 Eerste VH-examen door “De Grensstreek” georganiseerd. Hieraan deden mee: * B.H. Westerveld met Bodo van Lintelsbloed

* W.H.J. Bennink met Iwan van Doornhof

* G.H.J. klein Wolterink met Anda van Anjahof

* A. van Eerden met Youri van Doornhof.

Alle deelnemers zijn geslaagd en kregen een bronzen medaille. Keurmeester Scipio kreeg een boekenbon. Voor de hond met het hoogste aantal punten was er nog een beter. Deze werd gewonnen door Dhr. Westerveld.

29-12-1970 Ledenaantal aan het einde van het jaar bedraagt 29. De donateursstand is aan het einde van het jaar gegroeid tot 31 Contributie voor huisgenoten wordt vastgesteld op FL 1,00 (€0,45) plus FL 5,00 (€2,27) inschrijfgeld jeugdleden en militairen betalen eveneens FL 1,00.

21-02-1972 De moeilijkheid van het oefenterrein wordt besproken. De familie Mensink heeft onze kringgroep verzocht naar een ander terrein om te zien, Dit om privé redenen. Verschillende boeren zijn reeds benaderd om de verhuur van een weide. Dhr. Doornink stelt voor een advertentie in bijv., de Graafschapbode te plaatsen. Besloten wordt dit onder nummer te doen.

20-03-1972 Het eerste punt van bespreking is ons oefenterrein. Dhr. Doornink weet uit goede bron dat er meerdere boeren zijn die graag een stukje weiland willen verpachten. In de weekcourant werd onder nummer 1 HA weiland aangeboden. Hierop zal worden geschreven. Onze advertentie heeft niets opgeleverd.

Verder wordt besloten om aan ouders van jeugdleden tot 18 jaar een aangetekend schrijven te zenden, waarin gewezen wordt op de gevaren van een hond die aan het pakwerk mee doet. Hiermee mag niet onoordeelkundig worden omgegaan.

21-05-1973 Ons huidige oefenterrein in Miste was een doorloopweide voor koeien, wat zeer onaangenaam was. Van dezelfde eigenaar kunnen wij een ander weiland huren voor FL 650,00 (€ 294,96) jaarlijks, met eigen ingang, parkeerplaats enz. Dit bedrag is echter een hele uitgave. Maar alle andere stappen zijn op niets uitgelopen. Er wordt gevraagd wat het veld van FL 650,00 meer aan contributie gaat kosten. De penningmeester heeft berekend dat indien elk lid FL 1,50 (€ 0,68) meer betaald per maand wij ons dit terrein kunnen permitteren. Er wordt gestemd en op 1 lid na zijn alle leden voor.

12-1974 Ledenstand: afgelopen jaar hebben zich 19 nieuwe leden aangemeld terwijl er 3 bedankt hebben. Totale ledenstand bedraagt nu 61.

9-12-1975 De gemeende heeft de vereniging de oude kleuterschool “prinses Christina” geschonken. De tekeningen liggen bij de gemeente. Deze zijn gemaakt door architect Grevink. Het clubgebouw mag op advies van wethouder Scheurs nooit als kantine betiteld worden, daar dit niet in het buitengebied past. Dhr. Wikkerink zal het dan ook als berging aanvragen, omdat het op zijn grond komt te staan. Dhr. van Eerden vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de gemeente de school schenkt maar verbied om ze te plaatsen, dit is echter om niet met andere verenigingen in conflict te komen daar de K.N.P.V. en de kynologenclub Winterswijk ook aangevraagd hebben voor een terrein met kantine.